Säilitagem Käsmus turvaline ja inimlik keskkond!

Prindi

Tere, sõbrad!

Kõigepealt tänan kõiki, kes ühinesid sõpruskonnaga. Mõeldes edasi, kes on siis see sõpruskond? Arvan, et niikaua kui eesti rahvas uurib, loob ja säilitab oma kultuuri,  seni  elab see rahvas. Rahvuse säilimist ei kaitse ainult kaitseministeerium ega rahandusministeerium ega ka kultuuriministeerium, vaid ikka rahvas ise peab kultuuri toetama ja see oligi teie tänuväärt otsus ja tegu. Suur tänu!
Mõned väljavõtted toetusavaldustest:
Jätkan endiselt klientide saatmist muuseumisse Lepispea Caravan & Campingust. Olen tänulik, et olemas olete, ja minu - meie poolehoid jätkamiseks.
Palvetan. Toetan. Tulen, kui kutsute, ja kui ei kutsu.
Oleks meeldiv, kui Käsmu ei kaotaks oma eripära ja ei ehitaks sellesse meeldivasse väikesesse külakesse, millel on nii pikaaegsed traditsioonid suursadamat.
Soovin Käsmu Meremuuseumit toetada moraalselt ja aidates nõuga kultuurilistest ning kultuurantropoloogilistest lähteaspektidest, kohaliku randlaste külakogukonna kultuuriliste tavade püsimajäämises ja nende kindlate ning ausate elupõhimõtete järgimises.
Toetan Käsmu Meremuuseumi radiosüsiniku vanusemäärangutega muuseumi objektidest
Sõpruskonna ligi 600 liikme nimed leiad siit:
http://kasmu.ee/et/content/k%C3%A4smu-meremuuseumi-s%C3%B5pruskondthe-k%...

Õhus on kirgi, kas nüüd või ei iial?

MTÜ Majaka Sadam tahab vallavolikogu otsuse toel Käsmu Meremuuseumi kasutatava kinnistu tasuta võõrandamist vallale. Volikogu on selleks volitanud vallavanemat. Miljööväärtuslikest aladest, vanast kaptenikülast ja ehedast kultuurikojast tehakse  jahisadam lainete suhtes valesti paigutatud pikkade muulide ja tanklaga. Viimane aeg on sellele vastu astuda neil, kes elavad mere kommetega samas rütmis ning ei ole ükskõiksed rannarahva traditsioonide suhtes. Võtkem taas pihku kunagiste meresõitjate käest pudenenud paaditõrvast tungal ja öelgem ei lagastamisele! Õhus on kirgi: kas nüüd või mitte kunagi?

SA Käsmu Meremuuseumi seisukohtadega saad tutvuda siin:

 

Säilitagem Käsmus turvaline ja inimlik keskkond! by Tiit Lepik

 

Meie ei saa MTÜ Majaka Sadama planeerituga nõus olla, sest:

  • kuna Käsmus pole looduslikke tingimusi, pole seal meie teada viimastel aegadel suurt sadamat olnud. Laevad seisid reidil;
  • väärtuslikule muinsuskaitsealale sobimatu 130 m pikkune tanklaga muul ei sobi Käsmu küla miljöösse;
  • kaldal puudub vajalikus suuruses teenindusmaa;
  • kaob oluline osa avalikust ruumist. See ei ole looduslikult sobiv koht jahisadamatele;
  • vale suunaga muuli lõhub lainetus ja jää;
  • projekt on vastuolus Lahemaa Rahvuspargi kaitse-eeskirjadega.

MTÜ Majaka Sadama merenduskeskuse rajamise plaaniga saad tutvuda siin:
http://www.scribd.com/doc/259335958/Haale-Kasmu-sadama-promo-voldik


Vaidlusküsimuse minevikust

SA Käsmu Meremuuseum seisukoht 2015. aasta aprillikuul Vihula valla volikogus vastu võetud otsusele alustada Käsmu meremuuseumi kinnistu tasuta võõrandamist vallale:
http://www.kasmu.ee/et/content/arusaamatused-valla-ja-k%C3%A4smu-meremuu...

Aarne Vaigu seisukohad (2014): praegune sadama suurus on optimaalne, et toetudes seadustele kaitsta miljööväärtuslikku avalikku ruumi. Kahjuks kohalike kalurite ja rahva arvamuste enamikku ei võeta detailplaneeringu ja keskkonnauuringu aruteludel arvesse:
http://www.kasmu.ee/et/content/aarne-vaik-k%C3%A4smu-sadama-dp-ja-ksh-pr...

MTÜ Käsmu Majaka Sadama eskiislahend vaidlusalusele merenduskeskusele (2014):
http://www.kasmu.ee/et/content/k%C3%A4smu-sadama-eskiislahend-maalt-ja-m...

Aarne Vaigu elutööst

Aarne Vaik arutleb, mis saab Meremuuseumi kollektsioonist pärast teda ja lisab, et ta tahab selle kinkida eesti rahvale (2012): http://www.kasmu.ee/et/content/avalik-p%C3%B6%C3%B6rdumine-k%C3%A4smu-me...

SA Käsmu Meremuuseum