Russow`i album

Prindi

Tuntud Tartu Ülikooli botaanika professor Edmund Russow (1841-1897) on Käsmus turbasamblaid teaduslikult uurinud (1884-1886). Hiljem suvitab fotograafiahuviline teadlane Koos perega Käsmus tihti, jäädvustatakse hulgaliselt Käsmu loodusvaateid, ja igat laadi meretemaatikat. Kogus on Edmund Russowi abikaasa Emma koostatud album 258 postkaardiga. Aarne Vaigu kogus on peale selle E. Russowi albumi veel suur hulk tema stereofotosid ja postkaarte valdavalt Käsmust. Olavi Soomani kaasabil on muuseumis üle 300 E. Russovi slaidi Käsmu ja selle lähiümbruse kohta. Pikemalt E. Russowi kohta saab lugeda nt "Eesti Loodus" 1969 a novembri numbris Hilja Käsperi sulest. Tänapäeval on üha enam hakkanud inimesi kõnetama E. Russovi poolt antud Käsmu ja selle lähiümbruse kohanimed, mida on fotos jäädvustatud või mis on tähtsad botaanilise leiu asukohta mõttes. Tema kaasaegsed käsmukad ei pruukinud Russovi antud uutest nimedest midagi teada.