Eripiirangute ajal on vastavalt vabariigi valitsuse otsusele muuseumid suletud. Õuealal saab jalutada, pakume kaamerapildist lohutust.

Käsmu Meremuuseum

Käsmu Meremuuseum kevadel 2012. Autor: Tarne Vaigu erakogu, foto Toomas Tuul.
Käsmu Meremuuseum
Allikas: 
Aarne Vaigu erakogu

Käsmu Meremuuseum asub 1993. aastast tsaariaegses piirivalvekordoni hoones ja tutvustab legendaarse kapteniküla ajalugu. Eksponaadid kajastavad kõiki merega seotud valdkondi - meresõitu, kalapüüki, salakaubavedu, aga ka merd kui looduse osa ning foto- ja kujutava kunsti objekti. Lastele korraldatakse muuseumipäevi põhiliselt kahel teemal: kapteniküla ja viikingiaeg. Saab külastada ka Käsmu Tuletorni.

Käsmu muuseum on eramuuseum, mis koosneb Aarne Vaigu kogust. Muuseumi külastab tavaliselt aastas üle 400 ekskursiooni, ehk umbes 40000 külastajat.

Gruppidel palume broneerida külastuseks aeg muuseum@kasmu.ee lisainfo Aarne Vaigu mobiiltelefonil 5297135.

2020 aasta hinnad: täispilet 5€, lapsepilet 2€, lasteprogrammi pilet 10€/3h, giiditeenus 25€ grupi kohta (EE, FIN, ENG, RU). Muuseumi õueala külastus turismi fimadele 30 min 30€. Laevasõidud viikingilaevaga "Aimar" (11 inimest, kellest 8 peavad aerutama) 100€/h. Turismiettevõtetel palume end eelnevalt registreerida ka muuseumi õueala külastuseks. Tualettide kasutamise kohta saab täpse info muuseumist. Hinnad sisaldavad käibemaksu.

2020 on avatud vabatahtliku annetuse konto EE732200221057091579, SA Käsmu Meremuuseum toetuseks. 

 

Hetkel päevakorras

NOOR KALUR 2020 lastelaager

jarvele paadiga.jpg

NOOR KALUR kalapüük järvel
NOOR KALUR kalapüük järvel
Allikas: 
Aarne Vaigu erakogu; foto Maris Sirkel

Lasteprogrammid

Kapteniküla Käsmu programm

Lasteprogramm tutvustab õpilastele loodusmatka kaudu Lahemaa rahvuspargi pärli, Käsmu poolsaart. Metsas on kivikülv ja suured rändrahnud, neeme tipus näeme Vana-Jüri rändrahne ja Kuradisaart, kaugemal hakkab silma Mohni saar plinkiva majakaga. Metsamatka ajal jälgime oma asukohta kaartil, jälgime päikese asukohta, meie liikumise suhtes, märgime oma teekonna kaardile ja kasutame kompassi. Kogenud Lahemaa loodusgiidi juhendamisel uurime metsamatka vältel siinse rahvuspargi kaitseala taimestiku kooslust- selle eripära, vaadeldakse loomade tegevusjälgi ja räägitakse kohalikest metsloomadest ja nende eluviisist metsa ja rannajoone alal. Uurime loomade jälgi. Rannapiirkonnas räägime mereelustiku mitmekesisusest, kivimitest ning loodushoiust. Pärast parajalt pikka õuesõppe  läheme Käsmu meremuuseumi, kus kuuleme õpetlikku randlaste elustiilist ning uurime lähemalt haruldast mere-päevamärki Käsmu tuletorni. Märkame navigatsiooni signaallippe, mis kõnelevad meiega. Kivise ranna ja metsa vahele rajatud Käsmu küla oli meremeeste, laevaehitajate ja kaptenite küla, siin töötas pikka aega merekool. Meremuuseumi eksponaadid annavad huvitava ülevaate kohaliku rannarahva elust ja Põhja -Eesti meresõidust läbi aegade. Ranna-äärset inimeste elu-olu tutvustab bioloog Aarne Vaik. Programm kestab 3 tundi. 

Palume eelnevalt registreerida tel: 5297135, Aarne Vaik; muuseum@kasmu.ee 
Programmi hind on 10€ õpilase kohta.

 

Viikingiprogramm

Programm aitab koolilastele tutvustada muinasaega ja näidata selle sidet tänapäeva kultuuriga. Käime ka metsas. Kehakinnituseks on supieine. Teeme viikingiaegset käsitööd, püüame selgeks õppida selliseid majapidamistöid nagu näiteks puude lõhkumine puuhaamrite ja puukiiludega. Puuliistudest teeme vurri. Viskame viskekirveid. Põletame endale kaelaehted. Tutvume viikingite tähestikuga. Igaüks kirjutab ruunides oma nime. Programmi läbiviijad on viikingiriides. 

Programm kestab 3 tundi. 

Palume eelnevalt registreerida tel: 5297135, Aarne Vaik; muuseum@kasmu.ee 
Programmi hind on 10€ õpilase kohta. Supieine on hinna sees.

Aardejaht - orienteerumine

Kompassi ja loodusemärkide järgi metsas orienteerumine - abiks kaardid ja põnevad nuputamisülesanded. Matkal mängu alguspunkti õpitakse metsas leiduvaid loodusmärke lugema. Tutvutakse kompassiga ja õpitaks oma asukohta kaardil määrama. Pakume ka supieinet ja tutvustame Käsmu Meremuuseumi ja tuletorni. Raja pikkuse ja grupi suurused tuleb eelnevalt täpsustada.  

Programm kestab 3 tundi. 

Palume eelnevalt registreerida tel: 5297135, Aarne Vaik; muuseum@kasmu.ee 
Programmi hind on 10€ õpilase kohta. Supieine on hinna sees.

 

Meremeeste Jõulupuu meisterdamine

Pakume traditsioonilist jõuluprogrammi lastele "Meremeeste Jõulupuu meisterdamine"
Mereäärses muuseumimajas, keset laevamudeleid ja põnevat interjööri, meisterdame ise puidust meremeeste jõulupuu. Kogu klassi ühisel jõul saab tehtud eriline aegumatu jõulupuu, klassiruumis ei võta ta palju ruumi, annab aga jõulumeeleolu suurepäraselt edasi. Kuusepuu koosneb nii paljudest detailidest, et kõik saavad kaasa teha. Pakume soovikorral ka supieinet.

Palume eelnevalt registreerida tel: 5297135, Aarne Vaik; muuseum@kasmu.ee 
Programmi hind on 10€ õpilase kohta.

 

Pastelde valmistamise õpituba

Lasteprogrammide kõrval on väga populaarne Aarne Vaigu pastelde tegemise õpituba. Paljud rahvatantsu huvilised on siin õpetuse järgi endale ise pastlad valmistanud. Aarne on tuntud pastlategija. Sageli kutsutakse teda pastelde valmistamise õpitubadesse juhendama. Kui huvi on saab õpituba teha ka Käsmus, siin on kõik materjalid ja töövahendid käepärast. Paras grupi suurus on 10- 20 inimest. Tavaliselt võtab endale ühe paari valmistamine aega umbes 7 tundi. Sageli on soovijad kas rahvakultuuri õppivad üliõpilased või erinevad rahvatantsurühmad. Pastlategemine on päris töömahukas ja esmakordselt tehes vajab pidevat juhendamist. Julgustame kõiki proovima, sest õpitoas saab lisaks valmis pastlapaarile ka kogemuse nahatööst. Kindlasti on vaja eelnevalt toimumisajas ja materjalides ja osalejate hulgas kokkuleppida, Aarne Vaigule saab helistada tel: 5297135. Julgustame kõiki huvilisi osalema, sest kõik on omale juhendajaga koos tehes pastlad valmis meisterdanud.

 

VÄIKESE SADAMA eskiis

sadam.jpg

Seltsing Käsmu Minu Kodu toetatud väikesadama eskiis
Seltsing Käsmu Minu Kodu toetatud väikesadama eskiis
Allikas: 
Aarne Vaigu digikogu

Käsmu Meremuuseum EI TOETA suure jahisadama plaani!

Detailplaneeringu avalik koosolek on täna Võsu Rannaklubis kell 18. Muuseumi huve ning ettepanekuid pole endiselt arvestatud. Planeering on olemuselt alal kehtivate kultuuri- ja loodusväärtuste vaenulik. VÄÄRTUSI HÄVITA EI TOHI!  Download MUUSEUM VASTUS DP ja KSH kohta 04_04_17_0.pdf (1.45 MB)

10. aprillil 2017 kell 18.00 Võsu Rannaklubi saalis toimunud avalikul koosolekul arutati Käsmu Majaka Sadama detailplaneeringut ja KSH-d. Käsmu Majaka Sadam detailplaneeringu avalik väljapanek toimus alates 9. märtsist 2017.a kuni 5. aprillini 2017.a. Avalikustamise perioodil olid detailplaneeringu materjalid väljas tutvumiseks www.vihula.ee. Avaldatud detailplaneeringu materjalide hulgas olid valed ning eksitavad joonised. Käsmu Majaka Sadama detailplaneeringu seletuskirjas on toodud ametkondade kooskõlastused, millest tulenevalt on meil kahtlus, et ametkondlikult kooskõlastatud detailplaneering ja avalikusele esitatud detailplaneering on sisult erinevad.Käsmu Majaka Sadama detailplaneeringu avaliku arutelu perioodil esitatud vastuväited on koostatud eksitavate materjalide põhjal. Avalikustamise koosolekul ei esitatud jooniseid, mis on saanud ametkondliku kooskõlastuse. Seega leiame, et Käsmu Majaka Sadama detailplaneeringu avalik arutelu ei ole läbiviidud korrektselt kuna avalikustamisele olid esitatud valed materjalid.

10D2909.jpg

Käsmu tuletorn ja tema miljöö
Käsmu tuletorn ja tema miljöö
Allikas: 
Aarne Vaigu erakogu, foto: Aarne Vaik

Käsmu Meremuuseum kutsub kõiki oma sõpru ja kaasamõtlejaid mõttetalgutele

Segastel asjaoludel on jõudnud meie ette järjekordne sadama eskiisprojekt. Katsume nüüd leida üheskoos tee, kuidas jääks ellu Käsmu oma endises headuses - meri, rand, kivid ja mets. Lisaks loodusele peaks säilima ka inimväärne keskkond külale ja üks Eesti visiitkaarte maailmale.