Kasutaja Triin ajaveeb

Piiblilugemine saalitoas - vahel reedel ja vahel neljapäeval

Muuseumi saalitoa traditsioonide hulka kuulub nüüd juba üle aasta kord nädalas õhtune piiblilugemine. Oleme koos lugenud ja loetu üle arutlenud. Nüüd on kujunenud kooslugemise päevaks neljapäeva või reede õhtu kell 19:00-20:30. Põnevad arutelud kestavad kauemgi. Kaetud on kohvi-, teelaud, küpsised ja annid, mis osalejatel on jagada. 

Põhjaranniku paadiehitustraditsioonid 2017-2018

UURING PÕHJARANNIKU PUUPAADITRADITSIOONIDEST
VELLO MÄSS, AARNE VAIK, ANTI KREEM, AVE PAULUS

Oluline osa rannakultuurist on seotus merega, mereline elulaad ning paadiehitus. Virumaa pärimuskultuuri programmist toetatud väikesemahulise uuringu sisuks on põhjaranniku paadi- ja laevaehitustraditsioonide kirjeldamine – ajaloolised tüübid, ehitusvõtted, meistrid.