Piibliring muuseumis

Prindi

IMG_4290.JPG

Piiblitund Käsmu meremuuseumis
Piiblitund Käsmu meremuuseumis
Allikas: 
Aarne Vaigu erakogu, foto:Triin Saks

Muuseumi iganädalaste piiblitundide algusest (6.7.2016) oleme lugenud läbi järgmised kirjakohad. Selle ajaga oleme läbi lugenud 22 Piibli raamatut.

 1. Matteuse evangeelium
 2. 1 Moosese raamat
 3. Apostlite tegude raamat
 4. 2 Moosese raamat
 5. Pauluse kiri roomlastele
 6. 5 Moosese raamat
 7. Pauluse 1 kiri korintlastele
 8. Joosua raamat
 9. Pauluse 2 kiri korintlastele
 10. Kohtumõistjate raamat
 11. Pauluse kiri galaatlastele
 12. Rutt
 13. Pauluse kiri efeslastele
 14. 1 Saamueli raamat
 15. Pauluse kiri filiplastele
 16. 2 Saamueli raamat
 17. 1. Kuningate raamat
 18. 2.Kuningate raamat
 19. Juudit
 20. Pauluse kiri koloslastele
 21. 1.Ajaraamat
 22. Salomoni tarkuseraamat
 23. 2. Ajaraamat on lugemisel
 24. Toobit
 25. Pauluse 1. kiri Timoteosele
 26. Esra
 27. Jeesus Siirak
 28. Pauluse 2. kiri Timoteosele
 29. Nehemja 

Oled kutsutud osalema piiblitundi, mida viib läbi õpetaja Urmas Karileet. Kaetud on ühistest andidest kohvilaud.

piiblitund1.jpg

Piibliring Käsmu Meremuuseumi palkonis
Piibliring Käsmu Meremuuseumi palkonis
Allikas: 
Aarne Vaigu erakogu

Piibliring Käsmu Meremuuseumi saalitoas.jpg

Piibliring saalitoas
Piibliring saalitoas
Allikas: 
Aarne Vaigu erakogu