LEADER-projektitoetus Sihtasutus Käsmu Meremuuseum

Prindi

 

LEADER LOGO.jpg

LEADER PROJEKT
LEADER PROJEKT
Allikas: 
Aarne Vaigu erakogu

LEADER-projektitoetus SA Käsmu meremuuseumile määrati, vastavalt strateegia meetme: 3.1-Ajaloo- ja kultuuripärandi väärtustamise investeeringute toetus (01.11.2019 - 08.11.2019), esitatud taotlusele.
Projekti eesmärgid on 1) Käsmu Meremuuseumi hoone välisukse vahetus, 2) Käsmu Meremuuseumi õuesõppe ja lasteala vahendite ostmine, 3) Autonoomse tulekahjusignalisatsiooni paigaldamine, 4) Muuseumieksponaatide ostmine, 5) Ekspositsioonide (kilukarbid) digikogu loomine, 6) Käsmu Meremuuseumi küttesüsteem, 7) Käsmu Meremuuseumi videovalvesüsteemi moderniseerimine, 8) Seminariruumi arvuti- ja esitlustehnika, digikoopiate salvesti ostmine.
Projekti tulemused on teostatavad kahe aasta jooksul. Kokku on projekti teostamiseks rahuldatud abikõlblik summa kokku 37693.02 €, millest rahuldatud toetuse summa kokku 22615.80 €.

Projekti tulemusteks on 1) Käsmu Meremuuseumi hoone välisukse vahetus, 2) Käsmu Meremuuseumi õuesõppe ja lasteala vahendite ostmine, 3) Autonoomse tulekahjusignalisatsiooni paigaldamine, 4) Muuseumieksponaatide ostmine, 5) Ekspositsioonide (kilukarbid) digikogu loomine, 6) Käsmu Meremuuseumi küttesüsteem, 7) Käsmu Meremuuseumi videovalvesüsteemi moderniseerimine, 8) Seminariruumi arvuti- ja esitlustehnika, digikoopiate salvesti ostmine.