Piiblitunnid muuseumis

Prindi

Juba kaks ja pool aastat oleme kogunenud kord nädalas saalituppa, et lugeda PIIBLIT ja püüda mõista Jumalasõna. Tavaliselt on meid 7-8, suviti rohkemgi. Oled kutsutud osalema piiblitundi, mida viib läbi Urmas Karileet. Kaetud on kohvilaud.

Loetud on 1. Moosese raamat, 2. Moosese raamat, 3. Moosese raamat, Matteuse Evangeelium, Apostlite teod, Pauluse kiri roomlastele, Pauluse kiri efeslastele, Rutt, 1. Kuningateraamat, 1. Saamueliraamat. Praegu loeme 2. Saamueli raamatut.

Järgmine piiblitund on kolmapäeval, 10.04.2019 algusega 19.00.