Piiblitunnid muuseumis

Prindi

Tänases (5.07.2019) piibliringis tähistame kolme aasta mõõdumist iganädalaste piiblitundide algusest (6.7.2016). Selle ajaga oleme läbi lugenud 16 Piibli raamatut, ehk ligikaudu veerandi Uue ja Vana Testamendi raamatute arvust: 

 1. Matteuse evangeelium
 2. 1 Moosese raamat
 3. Apostlite tegude raamat
 4. 2 Moosese raamat
 5. Pauluse kiri roomlastele
 6. 5 Moosese raamat
 7. Pauluse 1 kiri korintlastele
 8. Joosua raamat
 9. Pauluse 2 kiri korintlastele
 10. Kohtumõistjate raamat
 11. Pauluse kiri galaatlastele
 12. Rutt
 13. Pauluse kiri efeslastele
 14. 1 Saamueli raamat
 15. Pauluse kiri filiplastele
 16. 2 Saamueli raamat

Oleme läbi uurinud kokku 360 Piibli peatükki, sh 240 peatükki Vanast Testamendist. See teeb kokku ca 9000 piiblisalmi (ca 30% Piibli salmide koguarvust). Piibliringist osavõtmisi on selle ajaga olnud kokku ca 1200. Keskmine osalejate arv igal õhtul on olnud 8 inimest. Oled kutsutud osalema piiblitundi, mida viib läbi õpetaja Urmas Karileet. Kaetud on ühistest andidest kohvilaud.

 

Nike HyperRev 2017