Blogs

Piiblilugemine saalitoas - kord nädalas

Muuseumi saalitoa traditsioonide hulka kuulub kord nädalas õhtune piiblilugemine. Oleme koos lugenud ja loetu üle arutlenud. õhtusel ajal kell 19:00-20:30. Mõnikord kestavad arutelud kauemgi. Kaetud on kohvi-, teelaud, küpsised ja annid, mis osalejatel on jagada. Oleme nüüdseks lugenud 20 raamatut, vaheldumisi raamat Vanast Testamendist ja Uuest testamendist. Praegu on käsil PAULUSE KIRI TESSALOONIKLASTELE. Olete oodatud. 

Põhjaranniku paadiehitustraditsioonid 2017-2018

UURING PÕHJARANNIKU PUUPAADITRADITSIOONIDEST
VELLO MÄSS, AARNE VAIK, ANTI KREEM, AVE PAULUS

Oluline osa rannakultuurist on seotus merega, mereline elulaad ning paadiehitus. Virumaa pärimuskultuuri programmist toetatud väikesemahulise uuringu sisuks on põhjaranniku paadi- ja laevaehitustraditsioonide kirjeldamine – ajaloolised tüübid, ehitusvõtted, meistrid.