Blogs

Piiblilugemine saalitoas - kord nädalas

Muuseumi saalitoa traditsioonide hulka kuulub kord nädalas õhtune piiblilugemine. Oleme koos lugenud ja loetu üle arutlenud. õhtusel ajal kell 19:00-20:30. Mõnikord kestavad arutelud kauemgi. Kaetud on kohvi-, teelaud, küpsised ja annid, mis osalejatel on jagada. Oleme nüüdseks lugenud 20 raamatut, vaheldumisi raamat Vanast Testamendist ja Uuest testamendist. Praegu on käsil PAULUSE KIRI TESSALOONIKLASTELE. Olete oodatud. 

Põhjaranniku paadiehitustraditsioonid 2017-2018

UURING PÕHJARANNIKU PUUPAADITRADITSIOONIDEST
VELLO MÄSS, AARNE VAIK, ANTI KREEM, AVE PAULUS

Oluline osa rannakultuurist on seotus merega, mereline elulaad ning paadiehitus. Virumaa pärimuskultuuri programmist toetatud väikesemahulise uuringu sisuks on põhjaranniku paadi- ja laevaehitustraditsioonide kirjeldamine – ajaloolised tüübid, ehitusvõtted, meistrid.

teadus.ee 11. suvekool „Tõde ja õigus“

NB veel on mõningaid vabu kohti. Osalemine 75 eurot. Majutus omaalgatuslik.

Laupäev, 26. august

Tiit Kändler „Kas tõel on õigusjärgne omanik?“

Tarmo Soomere  „Kas meri oskab valetada?“

Indrek Rohtmets „Kellel on õigus elule?“

Andi Hektor “Tõde ja õigus, mõned elulised näited fundamentaalfüüsikast”.

Urmas Tartes “Kas on võimalik ausalt valetada?”

Erkki Truve „Kas geenil on tõde või valgul õigus?“ ???

David Vseviov „Mineviku tõe võimalikkusest“