Aarne Vaik: Käsmu sadama DP ja KSH programmi avalikust arutelust

Prindi

Käsmu sadama DP Detailplaan

Käsmu sadama DP Detailplaan
Käsmu sadama DP Detailplaan
Allikas: 
Aarne Vaigu erakogu

Kolmapäeva 15.10.2014 kell 16-18 toimus Käsmu rahvamajas Käsmu sadama detailplaneeringu ja KSH programmi avalik arutel. (video on allpool lisatud/link). Kuna minu seisukohtade tõlgendamisel on olnud segadust, siis pean vajalikuks need siinkohal must-valgel esitada.

  1. Minu arvates on olemasolev randumiskoht selle praeguses suuruses sobiv, aga seda on vaja oluliselt turvalisemaks muuta. Meie eesmärk on turvaline merendusalane õppesadam nii lastele kui täiskasvanutele.
  2. Purjutajate jõmin ning joovastavad joogid pole sadamas kohased, selline asi peab olema välistatud.
  3. Slipp peab jääma avalikuks kasutuseks. Praegu kasutab seda muuseum, ülikool lisaks rannakalurid, politsei-ja piirivalveamet, keskkonnainspektsioon, päästeamet, kohalikud paadiomanikud.
  4. Arvan, et nii väärtuslike vaadetega avalikule alale ei ole tõkkepuud kohased.
  5. Käsmu Meremuuseum, tahab jätkata laevaehitust ajaloolisel laevaehitusplatsil. Laevaehitusplatsi arenguna on kavas kahemastilise kaljase (22 m) ehitus, seepärast ei saa me toetada laeva veeskamiskoha kadumist.
  6. Praegune sadamaala olukord on nukker. Rajatised on ebaseaduslikud, tehniliselt ebaprofessionaalsed  ning on korduvalt ohtu seadnud nii inimesi kui paate.
  7. Minu tähelepanekul pärsib mõistlikku koostööd MTÜ-ga Käsmu Majaka Sadam see, et enamus ettepanekuid, mida mina ja kohalikud kalurid teevad ei võeta arvesse. Rõhutan et need ettepanekud ei ole olnud sadama vastu vaid me tahame toetudes kehtivatele seadustele kaitsta miljööväärtuslikku avalikku ruumi ja oleme veendunud, et praegune sadama suurus on optimaalne. DP eskiislahenduses väljapakutu on minule nii absurdne ja heade tavade ning kehtivate seaduste vastane, ma ei uskunud et seesama sadamaplaan teist korda valla poolt käima lükatakse. Õiglustunne ja vastutus pani ka inimesi DP vastu allkirju koguma. 
  8. Oleme nõupidanud ja arutanud koos kalurite ja kohalike Käsmu inimestega, et sadam peaks olema SA Käsmu Meremuuseum hallata, koostöös  Tartu Ülikooli, kohaliku omavalitsuse, kalurite MTÜ Käsmu Lahe Kalur,  paadiomanike ja Käsmu inimestega.

Aarne Vaik
SA Käsmu Meremuuseum asutaja

Käsmu sadama eskiislahend:

http://www.kasmu.ee/et/content/k%C3%A4smu-sadama-eskiislahend-maalt-ja-m...

Käsmu sadama detailplaneeringu leht Vihula valla kodulehel:

http://www.vihula.ee/et/kasmu-sadama-dp

Avaliku arutelu salvestus pikkusega 1 tund ja 51 minutit:

Käsmu sadama planeerimise ajaloost:

Kasmu kaart sadamate fragment 1793 kaardist

Kasmu kaart sadamate fragment 1793 kaardist
Kasmu kaart sadamate fragment 1793 kaardist
Allikas: 
Aarne Vaigu erakogu

Käsmu ja Võsu sadamatest.

Käsmu ja Võsu sadamatest.
Käsmu ja Võsu sadamatest.
Allikas: 
Aarne Vaigu erakogu