Muuseumi külastusstatistika

Prindi

Alates 2014. aastast oleme külastajaid loendanud ja uurinud kust riigist on tuldud. Hakkasime lisaks külisteraamatule statistikat pidama exelis. Iga päev liidame külastajad riikide lõikes. Arvud ei sisalda neid turiste kellega me isiklikult ei kohtu.

Varasemate aastate külastusstatistika 2014, 2015, 2016 2017,  2018,  2019, käesolev aasta on näha siin 2020