Muuseumi külastusstatistika

Prindi

Alates 2014. aastast oleme külastajaid loendanud ja uurinud kust riigist on tuldud. Hakkasime lisaks külisteraamatule statistikat pidama exelis. Iga päev liidame külastajad riikide lõikes. Algselt arvud ei sisaldanud neid turiste kellega me isiklikult ei kohtu. Paar viimast aastat oleme märkinud ka õuealal ringi patseerivaid turistigruppe.

Varasemate aastate külastusstatistika 2014, 2015, 2016 2017,  2018,  2019, 202020212022, 2023

käesolev aasta on näha siin 2024