Tšarterlaev / Harjurand 23.05.1943 / USA

Prindi

Aurikuga „Harjurand” läks veidi teisiti. Johannes Kaivi poolt kirja panduna loeme: „Augustis sain info, et „Harjurand” seisab Assooridel justkui ilma põhjuseta. Andsin kaptenile telgraafi teel korralduse otsekohe sõita USA-sse, jättes tähelepanuta kõik Tallinnast saabuvad juhtnöörid. Umbes 10 päeva pärast saabus laev Philadelphiasse. Nagu meeskonnaliikmed mind hiljem informeerisid, oli kaptenil kavatsus, vastavalt Tallinnast saadud korraldustele, viia Ameerikasse adresseeritud last Murmanskisse. Kuna laevas oldi teadlikud Johannes Kaivi poolt antud korraldusest, siis meeskond sundis kaptenit sõitma USA-sse. Philadelphias võttis kapten Eelmere ühendust Amtorgi esindusega ja sai sealt raha meeskonnale palga maksmiseks ja muudeks kuludeks. Samal ajal tegi kapten meeskonna hulgas kommunistlikku propagandat. Mina ei saanud sellist olukorda lubada ning kasutades Eesti Konsulaarseadusega mulle antud õigust, tagandasin kapten Eelmere ja määrasin uueks kapteniks senise I tüürimehe Hans Rubeni. (10) Tagandatud kapten keeldus laeva üleandmisest uuele kaptenile ja laevast lahkumisest. Vastavalt Eesti seadustele kuulub selliste olukordade lahendamine kohalike administratiivvõimude kompetentsi. Pöördusin selles küsimuses Ameerika kohalike administratiiv võimude poole, tuginedes seejuures Ameerika Ühendriikide ja Eesti vahel 1926 aastal sõlmitud konsulaarlepingule, milline on veel jõus. Nende reaktsioon oli negatiivne ja mul soovitati pöörduda kohtuvõimude poole.

Hiljem Eelmere lahkus vabatahtlikult, kuid andis sisse hagi laeva ja uue kapteni vastu selle omanike nimel. (Volitus oli Jüri Silberbergilt ja Mihkel Kolumbuselt välja pressitud, mille volitajad vabasse maailma pääsedes kohe tühistasid. (8)) Hagi lükati tagasi Ida Pennsylvania Ringkonnakohtu poolt. Hiljem Amtorg esitas uue hagi, nõudes tagasi eelmisele kaptenile avansina makstud summasid, mida olin nõus tegema meeskonnale palkadeks makstud summa ulatuses.” (11) „Harjurand” rekvireeriti WSA poolt 1.06.1942 ning anti üle USA Laevastikule, hakkas kandma USA tähelippu, teda opereeriti firma Meritt Chapman & Scott poolt Bureau of Ships järelvalve all. Oli laevastikus üks pioneeriüksuse laevadest, osales mitmete USA idarannikul uppunud laevadelt lastide päästmisel. Tegutses samuti mereohutuse tagamisel, likvideerides uppunud laevade väljaulatuvaid osi. 22.05.1946 arvati laevastikust välja ja tagastati omanikele.(12) Jatkas meresõite „Dodecanese” nime all, Panama lipp, kuni 1955. aastani, mil müüdi vanarauaks. (5)

Viited

(5) Reinhart Schmeltzkopf, Estland zur See 1918-1940, Cuxhaven, 1996
(6) Silberberg, Jüri, „Kotkase” osanik Elisabeth Silberbergi volituse alusel
(7) Kolumbus, Mihkel, auriku „Harjurand” osanik
(8) ERA.1608.2.1936.277
(10) Ruben, Hans Albert, lõpetas 1939. aastal Tallinna Merekooli II kl.
(11) ERA.1608.2.1936.124-125
(12) Wikipedia
 

 

 

Laev: 
Alajaotused: 
Inimese perekonnanimi: