Toomas Eintrei 1851-1948

Prindi

Sündis uue kalendri järgi 21.oktoobril 1851.a. Lõpetas Kuuda õpetajate seminari. On Käsmu merekooli asutajaid, selle kooli hoolekande komitee kirjatoimetaja ja toetaja, koolipidude korraldaja ja kaastegelane kuni kõrge vanuseni. Käsmu toletorni juhataja ja Käsmu köster aastatel 1873-1930. Toomas Eintrei suri 1948.

Kasispea küla kodulehel on Käsmule nii tähtsa mehe eluloost pisut pikemalt: "Toomas Eintrei sündis 9.oktoobril 1851.aastal Harjumaal Kõnnu mõisavallas Kasispea külas Junkru talus. Lapsepõlv möödus tal kodutalus, kus aitas talutöid teha. Olles õppinud kodus lugema, kirjutama ja arvutama ning täiendanud ennast 1867.a tööd alustanud Loksa külakoolis koolijuhataja Jakob Janteri juhendamisel, asus J.Eintrei 1870. a õppima Kuuda seminari Läänemaal. Omandanud vallakooliõpetaja hariduse, tuli ta Käsmu kooliõpetajaks, kus ta oli aastaid ainuke õpetaja. Kohaliku mereasjanduse hoogsamaks arendamiseks otsustasid Käsmu ja ümbruskonna ärksamad mehed 1880ndate aastate alguses, et Käsmu tuleks asutada merekool. 1.aprillil 1884. a oli T.Eintrei üks 52 merekooli asutajast ja ta valiti hoolekandekomitee kirjatoimetajaks ning palgati juhataja esimeseks abiõpetajaks ülesandega õpetada geograafiat ja vene keelt. Ta oli kaastegev kuni Käsmu merekooli sulgemiseni 1931. aastal, toetades kooli rahaliste annetustega ja korraldades koolipidusid. T.Eintrei oli ka 1889. a ehitatud Käsmu tuletorni „majakapõletajaks“ nagu Käsmus majakavahti tol ajal kutsuti. Alates 1920. aastast oli ta Käsmu tuletorni juhataja ja seda veel 87aastase mehena. 1863. aastal ehitatud Käsmu kabelis pidas T.Eintrei alates 1872. aaastast köstri ametit. Korraliku ja tubli töö eest oma erinevates ametites autasustati teda tsaariajal seitsme medaliga."


Talu: 
Inimese perekonnanimi: