Muinasaeg Käsmu Meremuuseumi kogudes

Prindi
Aeg: 
Saturday, 14 May, 2016 - 15:00 to 21:00

Keskkonnaamet, muinsuskaitseamet ja Käsmu Meremuuseum kutsuvad Lahemaale muistseid maastikke ning inimesi tundma õppima. Laupäeval, 14. mail, oodatakse kõiki, kes huvitatud meie juurtest ning esiajaloost, harukordsele retkele mööda Lahemaa klindiserva ja rannamaastikke. Lahemaa rahvuspargi pärandmaastike saladusi avavad mitmed seda piirkonda uurinud inimesed  -  arheoloogia „grand old man“ Tanel Moora, arheoloogid Gurly Vedru, Ain Mäesalu, Anu Kivirüüt, Ulla kadakas, Indrek Jets, harrastajad  Dmitri Sutov ja Aarne Vaik.

Päev algab Palmses Lahemaa külastuskeskuses, kus tuleb juttu meie kultuurmaastike vanusest ja muutustest ümbruskonna leidude põhjal. Vihasool ulatub asustusjälg kiviaega, Muikelt Tõuguni on uhked kivikirstkalmeväljad ning muistsed asulad, Uusküla ja Ilumäe kandis on näha varasemaid maaviljeluse jälgi ning suuremaid muistseid põlde. Võhma Tandemäe kalmete leiud on uhkemaid piirkonnas. Käsmu meremuuseumis asuvad mitmed unikaalsed muistsed esemed, mille lugusid samuti kuuleme. Päev lõppeb pauguga muistsest püssist ning lugudega aardeleidudest. Lahemaa rahvuspargi teevad väärtuslikuks tema loodus- ja kultuuriväärtused, maastik ja inimesed. Igal aastal on loodus- ja muinsuskaitsekuude raames keskkonnaamet ja muinsuskaitseamet korraldanud ühe ühisseminari.
Vajalik on eelnev registreerimine.

Seminari kava: 
9.30 Lahemaa rahvuspargi looduskeskus, Palmse mõis

registreerumine, hommikukohv
10.00 Ave Paulus, Anu Kivirüüt. Avasõnad 
10.15 Gurly Vedru. Vihasoo kiviaeg
11.00 Ulla Kadakas. Muististe kaitse
11.30
 Tanel Moora. Uuringud Lahemaal, kivi- ja rauaaeg

12.15 lõuna Palmses

13.00 Matk Palmsest Vihasoole. Külastatavad paigad: Võhma Tandemäe tarandkalme, Tõugu asulakoht, muistsed põllud ja kalmed, Vihasoo kiviaegsed asulakohad

15.00 Käsmu meremuuseum Aarne Vaik ja Indrek Jets. Näituse "Muinasaeg Käsmu Meremuuseumis" avamine

Kohv ja pirukad

15.45  Ain Mäesalu. Haruldasi relvaleide muinas- ja keskajast. Kõva pauk Otepää püssi koopiaga.
16.30  Dmitri Šutov. Detektorism ja aardeleiud

17.30  tagasisõit Palmsesse. Kuna bussis piiratud arv kohti, vajalik eelnev registreerimine. Osalustasu 10 eurot, mis kannab osaliselt päeva toitlustamise. Toetab SA Keskkonainvesteeringute Keskus

Registreerige palun siin: doodle.com/poll/7a8t2z7ucxgd2dv7

isainfo: www.lahemaa.ee www.muinas.ee
Ave Paulus 53327893