Külade ajaloolis-kultuurilisi paiku käsitlev arutelukoosolek

Prindi
Aeg: 
Friday, 9 December, 2016 - 16:00 to 18:00

lapsed rannas.jpg

Lapsed Käsmu rannas, taamal Lemeti kivi 1898
Lapsed Käsmu rannas, taamal Lemeti kivi 1898
Allikas: 
Aarne Vaigu erakogu, foto: Edmund Russow

9. detsembril korraldame kell 16.00 Käsmu meremuuseumis külade ajaloolis-kultuurilisi paiku käsitleva arutelukoosoleku, palume sellest kõigil huvilistel osa võtta.

Lahemaa rannakülades on kohalike kogukondade ja muuseumide eestvõttel käimas Lahemaa rannakülade kaitsekorralduslik alusuuring „Lahemaa mälumaastikud“, mille raames koostatakse külade ajaloolised õiendid, kaardistatakse kultuuriloolised paigad, kogutakse elavat kohapärimust. Lahemaa rahvuspargi külade ajaloolis-kultuuriliste paikade inventuuri abil: 1) määratletakse külade elava pärimusega paigad ning külade jaoks ajaloolis-kultuuriliselt olulised paigad, sealhulgas piirkonna kaitsekorralduses väga olulised ajaloolised lautri- ja sadamakohad, küla- ja kiigeplatsid, laevaehitusplatsid, vanimad talukohad, meremärgid ja titekivid, teised külades asuvad ajaloolis-kultuuriliselt tähtsad objektid; 2) koondatakse külade ajaloolis-kultuurilised kirjeldused, sh vaimse pärandi ja elulaadi kohta; 3) talletatakse olulisemate pärimuskandjate elava pärimuse külade paikade kohta. Tegemist on Lahemaa RP kaitsekorraldusliku alusuuringuga, vajadused on kirjeldatud Lahemaa KKK-s lehekülgedel 54 ja 198- 02: http://www.keskkonnaamet.ee/public/Lisa_1_Lahemaa_RP_KKK_2016-2025.pdf

SA Käsmu meremuuseumi ja Juminda poolsaare seltsi eestvõtmisel see töö praegu käib. On koostatud külade ajaloolised õiendid, käib ajaloolis-kultuuriliste paikade määratlemine ning kohapärimuse kogumine. Palun levitage infot oma külas ning andke teada, kui teie külas on täiendavat informatsiooni ajaloolis-kultuuriliste paikade kohta (manuses rasvases kirjas, neid kohti võib külas säilitada/taastada kui külal on huvi) või erinevate lugudega seotud pärimuspaikade kohta (manuses tavalises kirjas). Vihula valla külade infot koondavad Aarne Vaik, Ott Sandrak ja Aarne Ruben. Saatke täiendusi või ettepanekuid sellele meiliaadressile muuseum@kasmu.ee, infot tel: 53811608. Palume seda teha kuni 5. detsembrini.