Miks Aarne Vaik loobus valla elutööpreemiast

Prindi

Aarne Vaik kirjutas 20.02.2020 Haljala valda kirja oma elutöö preemiast loobumisest.

Minule elutöö preemia andmise kohta pean vajalikuks öelda, et olin rõõmsalt üllatunud ja tänan tunnustuse eest, eriti neid, kes mind esitasid ja kes otsustasid. Varem on minu tööd tunnustatud korduvalt maakonnas ja 2011 andis Valgetähe teenetemärgi president, et ükski prohvet pole üldjuhul kuulus omal maal, siis seda rõõmustavam on saada tunnustus koduvallalt. 

Pikalt järele mõeldes, jõudsin kahjuks otsusele, et ei saa seda preemiat vallalt vastu võtta. Põhjuseks Käsmu suure sadamaarenduse seltskond, kes varjatult mõjutab valla juhtkonna otsuseid. 

Suursadama ehituseks ei ole piisavalt maad tõdes juba 09.04.2015 vallavanem Annes Naan volikogule, kui tõi välja eelnõu algatamise põhjuse– et tuleviku mõistes Käsmu sadam olemasolevale maa-alale ära ei mahu.  Nii püütakse maad saada Tartu Ülikoolilt ja Kultuuriministeeriumilt, kelle rentnik muuseum on. 

Alternatiiviks pakutud väikesadam, oleks ajaloolisesse miljöösse sobiv ja ei vajaks suurt teenindusmaad ega sobimatuid suurehitisi. Korduvalt on sadama arendajad märku andnud, et minu muuseum peaks endale teise koha leidma. 

Minu elutöö oleks muuseumi näol monument Käsmule ja tema kaptenitele, kes viisid Käsmu maailmameredele. Tänane muuseumikülastaja on tulnud enam kui 70. riigist, see koht on Eesti visiitkaart ja taas on Käsmu maailmakaardil. Asume erilises kohas Lahemaa Rahvuspargis, mis on samaaegselt riikliku kaitsealana haruldaste ajaloolis-, muinsus- ja looduskaitse väärtuste paik aga ka Euroopa tähtsusega Natura 2000 kaitseala. Et neid väärtusi ja oma muuseumi kaitsta, olen pöördunud kohtusse selle sama valla vastu, kes mind täna tänab aga homme tahab sellesse kohta rajada suursadama. Seepärast tõden, et minu poolt oleks kohatu see tunnustus vallalt vastu võtta. 

Aarne Vaik
SA Käsmu Meremuuseum Nõukogu esimees