Õpikoda-Virumaa ajalooliste kaluripaatide restaureerimine ja renoveerimine

Prindi
Aeg: 
Friday, 28 June, 2013 - 10:00 to Sunday, 30 June, 2013 - 18:00

Ajaloolise kalapaadi restaureerimine.jpg

Harri Sandströmi purjega kaluripaat
Harri Sandströmi purjega kaluripaat
Allikas: 
Aarne Vaigu erakogu, foto: Anti Kreem

Ajaloolise kalapaadi restaureerimine2.jpg

Harri Sandströmi purjega kaluripaat - renoveerimine
Harri Sandströmi purjega kaluripaat - renoveerimine
Allikas: 
Aarne Vaigu erakogu, foto: Anti Kreem

Hylgepyygipaadi-eistuki puhastamine.jpg

Hülgepüügipaadi - eistuki puhastamine
Allikas: 
Aarne Vaigu erakogu, foto: Anti Kreem

modernse vineerpaadi ehitus.jpg

Modernse vineerpaadi ehitus
Modernse vineerpaadi ehitus
Allikas: 
Aarne Vaigu erakogu, foto: Anti Kreem

„Lahemaa külapärandi killavoor“ raames Käsmu Meremuuseumis

Üritus toimub 28-30 juuni, 2013

Lahemaa rannakülades on sajandeid elu lahutamatuks osaks olnud puupaadid. Igas väiksemaski rannatalus oli vähemalt eistuk ja purjega kaluripaat (vene). Rannakülade mehed oma põlvest põlve edasiandnud oskuseid ja teadmisi kõigest  puupaati puutuvast. Need oskused paadiehitamisest, parandamisest ja hooldamisest tegid võimalikuks et paat pärandati põlvest põlve. Paadilaudu vahetada, takku tappida ja hooldada oskas iga rannatalu mees.

Nõukogude periood on hävitanud rannakülade puupaatide kultuuri, üksikud paadikuurides peidus olevad paadid on veel säilinud, vaikselt ehitatakse neid ka tänapäeval juurde, samas teadmisi ja oskusi napib järjepidevus on laias ulatuses katkenud. 2010 Käsmu Meremuuseumis ehitatud viikingilaev andis usku, et inimestes on veel säilinud huvi unustatud oskuste vastu, paadiehitust käisid vaaatamas kümned tuhanded huvilised, paadi veeskamisele kogunes üle 2000 inimese.  Käsmu Meremuuseum oma küla kuulsusrikka merendusajaloo ja laevaehitustraditsioonidega on muutumas merenduskeskuseks kus peale museaalide säilitamise toimuvad pärandkultuurialased koolitused. 

MTÜ Käsmu Meremuuseumis on 4 erinevat ajaloolist puupaati, mis oma seisukorra tõttu on heaks näitlikuks-materjaliks õpikojas läbiviidava teema Virumaa ajalooliste kaluripaatide restaureerimine ja renoveerimine.

(1) Haabjas ehitatud 1910a., pikkus 6,2m.

Servalaua restaureerimine/vahetus, haabja puhastamine, tõrvamine. 

(2) Saaremaa tüüpi kalapaat ehitatud Lahemaal 1998, pikkus 6 m.

Uute abikaarte paigaldamine, takutamine, tõrvamine.

(3) Virumaa rannakaluri purjepaat 1996 (meister: Harry Sanström) pikkus 5 m.

Paadilaua parandus/vahetus, takutamine.

(4) Kristenbruni kalapaat, ehitatud 1981, pikkus 6,3.

Paadilaudade parandamine, vanavärvi eemaldamine, takutamine.

„Lahemaa külapärandi killavoor“ raames toimub Käsmus 3-päevane „Ajalooliste kaluripaatide restaureerimis ja renoveerimis koolitus“.

Käsmu Meremuuseum püüab selle projekti käigus aidata tutvustada laiemale üldsusele, eriti aga kohalikele rannaääres elavatele puitpaadiomanikele ja ka noortele merendushuvilistele traditsioonilisi töövõtteid, mille omandamine ja kasutuselevõtt aitaks olemasolevat puitpaatide pärandit säilitada, taastada ja tagada  selle elav kasutamine

Praktilise töö käigus tutvustatakse erinevaid töövõtteid ja põhimõtteid kuidas puitpaate parandada ja korrastada. Töid juhendavad kogenud spetsialistid. Korraga tegeletakse kõigi 4 paadiga, arvestatud on 50-ne kohapeal osaleva huvilisega. Keerukaimaks tööks on nn Sanströmi purjepaadi paadilaua vahetus. Töövõtted filmitakse ja lisatakse muuseumi kodulehele, tutvumiseks laiemale üldsusele.

Projekti lõpuks on korrastatud 4 ajaloolist puitpaati. Haabjas jääks eksponeerituks muuseumi siseruumis, ülejäänud 3 paati oleksid merekõlbulikud ja eksponeeritud välitungimustes vastavalt ilmastikust sõltuvale hooajalisele vajadusele.

Sihtgrupp: Igas Lahemaa külas on kümneid vanu hooldust ja parandamist vajavaid puitpaate, ajalooliste puitpaatide omanikud, kes ei valda puitpaadi parandamise, renoveerimise, restaureerimise ja hoolduse oskuseid. Loodame jagad kogemusi ja õpetust 50 osavõtjale.

1. päev

Päevakava:

10:00 registreerimine ja kohv,

10:30 Sissejuhatus paadi ehitus põhimõtetesse. Lektor, erinevate eksponeeritud paaditüüpide näitel. Väljas on 4 erinevat restaureerimist vajavat paaditüüpi.

12:30 Materjalide ja töövõtete tutvustus. Lektor.

14:00 Lõunapaus

15:00 Juhendatavad praktikumi tööd

(1) Haabjas - Servalaua restaureerimine/vahetus

(2) Saaremaa tüüpi kalapaat - Uute abikaarte paigaldamine

(3) Virumaa rannakaluri purjepaat - Paadilaua parandus/vahetus.

(4) Kristenbruni kalapaat - Paadilaudade parandamine

19:00 Päeva kokkuvõte, arutelu iga paadijuures läbiviidud töödest, praktiliste tööde plaanid järgmiseks päevaks.

2. päev

8:00 Hommikusöök

9:00 Praktikum- lisaks eelneval päeval alustatule õpitakse neetimisvõtted.

13:00 Lõunapaus

14:00 Lektor teemal takutamise tehnikad, immutusvajendid, tõrvaajamise õpe. Praktikum

18:00 Õhtusöök

19:00 Praktikum takutamine, tõrvamine

21:00 Päeva kokkuvõte

3. päev

8:00 Hommikusöök

9:00 Praktikum, erinevad alustatud tööde jätkamine

13:00 Lõunapaus

14:00 Tööde lõpetamine, arutelud, küsimused, soovitused.

Vähemalt ühe aluse veestamine.

Koolitajad: Laevaehitusmeistrid A. Kreem, M. Kopelman;

Juhendajad: V. Sirkel, A. Viljasaar, N. Kütt

 

Üritusel osalemiseks on soovitav registreerida ja tasuda osalusmaks 15 eurot. Toidukorradade menüüd on hindadega on ürituse alguses tutvumiseks  väljas. Toidusoovist palume teatada ette vähemalt sama päeva hommikul. 

Videot näeb siit http://www.youtube.com/watch?v=NA6QlDdPusM&feature=youtu.be