Käsmu sadama eskiislahend maalt ja merelt

Prindi

MTÜ Käsmu Majaka Sadama poolt on Käsmu sadama esimene eskiislahendi väljatrükk kõigile esialgseks tutvumiseks Käsmu meremuuseumis, sellest ülevaate saamiseks lisame ka web-i koopia.