Arusaamatused valla ja Käsmu Meremuuseumi suhetes

Prindi

Tere!

Informeerin teid, et 9. aprilli õhtul Vihula valla volikogus kinnitati eelnõu, mis lubab vallavanemal alustada läbirääkimisi Käsmu küla Merekooli tn 1, kinnistu nr 4871731 kat.tunnusega 92201:014:0041 (Käsmu Meremuuseum)tasuta võõrandamist vallale. Kinnisvara praegune valdaja on Kultuuriministeerium. Ainukesena hääletasin vastu mina (erapooletuid 4 ja poolt 6) põhjusega, et näen valla huvi see maatükk erakätesse juhtida, nagu näiteks on juhtunud Rutja ja Vergi kruntidega. Jahisadama planeeringu teemat ettekäändeks tuua on kohatu, kuna suurem osa kogukonnast nõuab selle planeeringu lõpetamist. Lisan Rein Raua kirja volikogule, akadeemik Tarmo Soomere arvamuse Käsmu sadamast, muuseumi nõukogu liikme Andrei Hvostovi kirja muuseumi ja valla suhetest ja skeemi, muuseumi alast. Plaanil on ka paadisadam, mis oleks Käsmule mõistlik ja seaduspärane, vastupidiselt valla ja arendaja plaanitavale.

Minu arvates on kogu Käsmu majaka sadama detailplaneeringu läbiviimine olnud arendajate ja valla ametenike vassimiste ahel. Näiteks eile vallavanem hr Annes Naan valetas Vikerraadios, väites, et ta pole Keskkonnaametilt saanud kirju, mida on talle juba kahel korral saadetud. Lisan järelkuulamislingi http://vikerraadio.err.ee/v/kultuuriuudised/loigud/f6242143-6d48-4c8d-97.... Manuses on Keskkonnameti mõlemad kirjad (25.09.2014, V 6-8/14/16436  Vihula vv teade, et seisukohad tuleb esiatad Hendrikson ja Co`le 15.10.2014 märkuste esitamine V 6-8/14/16436 -5).

Minu kollektsioon on selles hoones leidnud endale kodu. On ilmne, et kohalik võim selle kollektsiooni väärtust ei oska hinnata ja mõista selle kohta eesti kultuuris. Loodame, et kinnisvara omanik Kultuuriministeerium erinevalt vallast seda mõistab. Et meie pikaaegne töö kaduma ei läheks, väljendasin ma avaliku pöördumisega 2012. a. tahet kinkida oma muuseum eesti rahvale. (http://www.kasmu.ee/et/content/avalik-p%C3%B6%C3%B6rdumine-k%C3%A4smu-me...). Sel põhjusel loodi SA Käsmu Meremuuseum. Oleme seni 100% isemajandav. Meil on sõprade selts, kelle toetusest saame ka finantsilist tuge. Sellise toimiva skeemi saime oma sõpradelt Marstali Meremuuseumis Taanis.

Ikka veel Käsmust
Aarne Vaik

Istungi protokoll

Taotletav ala sadamale

Taotletav ala sadamale
Taotletav ala sadamale
Allikas: 
Aarne Vaigu erakogu