Huvitavat Käsmust

Prindi

Kultuurimälestiste riikliku registri otsimisakna leiad siit: register.muinas.ee Käsmu objektid leiad kui aadressiks paned Käsmu ja vajutad otsi. Registri üldlehekülg: register.muinas.ee

Ajalooarhiivi andmebaasid leiad: rahvusarhiiv.ra.ee/ehaest/andmebaasid Näiteks on väga huvitav Fotis: www.ra.ee/fotis/ Päringu Käsmu tulemused leiad siit.

Rahvusraamatukogu otsinguportaali leiad: www.nlib.ee

Loodusobjektid leiad EELIS-est: loodus.keskkonnainfo.ee/WebEelis/infoleht.aspx kui vasakus ülal nurgas olevasse otsiaknasse toksida Käsmu.

Artikleid

Ajakirjas "Kalastaja" Raine Kalgre artikkel Käsmu järvestajakiri.kalastaja.ee

Eesti Entsüklopeedia Käsmu Meremuuseumist: entsyklopeedia.ee/artikkel/käsmu_meremuuseum