Laager NOOR KALUR

Prindi

Rannaelanike elustiili tutvustav laager on hariva iseloomuga, emotsionaalseõppe vormis, korraga kuni 10 õpilasele kestvusega 5 päeva, 4 korda suve jooksul. Laagri eesmärgiks on tutvustada mereökoloogiat, käitumist merel ja rannas, kalanduse ja merenduseajalugu, rannakalapüüki, käitumist ujuv-vahenditega, ohutustehnikat ja eneseabi merel, merel kasutatavate kalapüügivahendite käsitlemist ja parandamist; sissejuhatus ravimtaimedesse, tutvumine floora ja faunaga, kalade püüdmine ja toiduvalmistamine. Laagris saavad osaleda eelkõige Lääne-Virumaal elavad 9-17 aastased lapsed. Laagripäev kestab 10:00 -18:00, õhtul on lapsed oma kodus või majutuskohas.

Info lastelaagri kohta:  telefonidel 5297135, e-post: aarne@kasmu.ee

Lastelaager "Noor kalur" tegevused

Praktiline kalurilaagri tegevus toimub Käsmu lahel ja Käsmu järvel, korraga on paatidega väljas kuni 10 õpilast koos kahe juhendajaga ja vähemalt ühe julgestajaga kaldal. Keskmiselt ollakse paatidega väljas 4 kuni 8 tundi päevas. Laagris läbitakse järgnevad teemad

Ujuv-vahenditega käitumine merel

a. Ohutustehnika merel- päästevahendite kasutamine merel, iseenda aktiivne aitamine õnnetusjuhtumi korral.
b. Merel kasutatavate abivahendite tundmaõppimine - kompassi ja kaardi kasutamise õpe.
c. Sõudmise õpe - aerudega manööverdamine.

Mereökoloogia õpe - kalad, loomastik, taimestik, aineringe- seosed omavahel

a. Õuesõppe vormis loeng mereökoloogiast
b. Praktilise tegevuse käigus (võrk ja õngpüünistaega) püütud kalade tundmaõppimine, kalapüügi eeskirjade tutvustamine ja kalade alammõõtude vajalikkuse põhjendamine.
c. Ranna floorat ja faunat tutvustav matk, ravimtaimed rannas, linnustiku ja loomastiku tundmaõppimine.
d. Digiluubi ja digimikroskoobi abil planktoni tundmaõppimine – planktoni osatähtsuse tundmaõppimine eluringes.

Rannakalapüügi õpe

a. Püügivahendite tutvustus - võrgud, õnged, mõrrad jne
b. Püügivahendite korrashoid ja parandamine - puhastamine, püügiks ettevalmistamine
c. Püügivahendite valmistamine - võrkude valmistamise õpe, õngpüüniste valmistamine
d. Võrk- ja õngpüünistega kalapüük merel.

Püütud kala käitlemine

a. Kalade puhastamine - erinevate kalaliikide käitlemise õpe
b. Kalatoitude valmistamine ja maitsmine - kalaküpsetamine ja suitsetamine

Rannaelustiili ja merenduse ajaloo tutvustus ja tulevikuvisioonid

a. Rannaelustiilist ja merenduse ajaloost läbi Käsmu kaptenite küla.
b. Käsmu Meremuuseumi külastus
c. Matk Käsmu matkarajal, rannajoone puhastamine.

Osalemis soovi korral täitke alljärgnev ankeet:

 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.