Jälje-õppeplats

Prindi

A_Kurepalu jalje6ppeplats 1993.jpg

Nõukogude piirivalve õppeplats, Soome ja Venemaa piiripostidega jäljeõppeplats 1993
Nõukogude piirivalve õppeplats, Soome ja Venemaa piiripostidega jäljeõppeplats 1993
Allikas: 
Aarne Vaigu erakogu, foto: Anne Kurepalu kogust

Jäljeõppe platsi on turistide seas populaarne, selle nägemine on huvitav nõukogudeaegne vaatamisväärsus, ajaloolisel Käsmu piirivalve kordoni territooriumil. Tegu on eheda nõukogudeaegse kultuurmaastikulise objektiga, betoonpinnale tehtud looma ja inimeste jalajälgedega. Inimese sammude puhul on näidatud erinevat jäljetugevust (arvestusega et inimene liigub selg ees, või et üks inimene kannab nt teist inimest või rasket eset). Algupärane arhitektuurne lahendus, konstruktsioonid on maksimaalselt säilinud. Platsipinnas on mõned mõrad. Maha on kulunud osad platsi värvilised eraldusjooned, samas vana värvi toon ja asukoht on segelt aimatav. 1993 aasta fotol on värvilised eraldusjooned heas säilivuses nähtavad.

Meile teadaolevalt piirkonnas erandlik militaar-rajatis, piirivalve väljaõppe- jäljeõppeplats on rajatud Käsmu Nõukogude piirivalve kordoni peamiste ehitustööde ajal 1976. aastal. NSVL riigipiir ja piirivalvekordon. Tegu on piirivalvurite jäljeõppeplatsiga. Riigi merepiiril siluti rannaliiv, et jalajäljed mida liivalt leiti saaks tuvastada, kirjeldada ja määrata, kellele jälg kuuluda võiks. Säilinud on emailitud plekist sildid täpsustava informatsiooniga, venekeelsed.

plats1.jpg

Jäljeõppe plats Käsmus, Kaevu Valgama laevaehitusplatsil 2015
Jäljeõppe plats Käsmus, Kaevu Valgama laevaehitusplatsil 2015
Allikas: 
Aarne Vaigu erakogu, foto: Triin Saks

plats2.jpg

Jäljeplatsi fragment 2015
Jäljeplatsi fragment 2015
Allikas: 
Aarne Vaigu erakogu, foto: Triin Saks

plats 3.jpg

Jäljeõppe plats 1993
Jäljeõppe plats 1993
Allikas: 
Aarne Vaigu erakogu, foto: Aarne Vaik

jaljeoppeplatsi emaisildid enne restaureerimist 2008.jpg

Jäljeõppeplats - Käsmu piirivalvekordon email infotahvlid
Jäljeõppeplats - Käsmu piirivalvekordon email infotahvlid
Allikas: 
Aarne Vaigu erakogu; foto. Aarne Vaik

Jäljeõppeplats on osa ENSVaegse piirivalvekordoni tervikust. Merenduskultuuri tutvustav kompleks on tänaseni ka nõukogudeaegset jäljeplatsi tutvustanud kui osa mere –piiri pärandist siin Põhja-Eesti ranniku alal.

23.06.2021 hävib Lahemaa Rahvuspargi kaitsekorralduskavas Käsmu militaarpärandina märgitud jälje-õppeplats. Nn sadamaarendajad tõstavad kopaga mälestise tükkidena Haljala vallamaalt Käsmu Meremuuseumi tegutsemis alale. Organiseeritud hävitustöö võetakse ette omavoliliselt, teisaldatakse oskamatult ehk pahatahtlikult. Selle teo organiseerijad olid teadlikud 27. aprill 2021 ringkonnakohtu otsusest, mis tühistas lõplikult korruptiivselt menetletud Käsmu sadama detailplaneeringu. 

IMG_5218 23jul21 kell 12-28.JPG

Käsmu Majaka Sadam MTÜ organiseeritud jälje-õppeplatsi hävitamine 23.06.2021 kell 12:28
Käsmu Majaka Sadam MTÜ organiseeritud jälje-õppeplatsi hävitamine 23.06.2021 kell 12:28
Allikas: 
Aarne Vaigu erakogu; Foto: Martin Laulik